Rekvalifikační kurz kadeřnice

 

JAK SE PŘIHLÁSIT:

  1. Elektronicky vyplněním uvedené přihlášky a jejím odesláním. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost vyplnění kolonky e-mail. V případě chybného vyplnění Vás nebudeme moci kontaktovat.

                                                   /Přihláška-klikněte zde/

 PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ:

  1. Vyplněním a odesláním přihlašující akceptuje nabídku pořadatele a přihlašuje se k účasti v kurzu.
  1. Účastníci budou do kurzu zařazeni dle pořadí došlých přihlášek a úhrady kurzovného.
  1. Kurzovné je možné uhradit před zahájením kurzu na náš bankovní účet číslo, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo, nebo v hotovosti v den zahájení kurzu.
  1. Po přijetí přihlášky Vám bude odesláno potvrzení spolu se zvacím dopisem k zahájení kurzu, informacemi o kurzu a platebních podmínkách.
  1. V případě nezařazení účastníka do kurzu se kurzovné vrací.
  1. V případě zrušení účasti během konání kurzu se kurzovné nevrací. Výjimky jsou vážné zdravotní a osobní důvody, zde umožníme po osobním jednání dokončení kurzu v následujícím běhu a započtení již uhrazené částky.